Kwaliteit


Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Alle medewerkers van Borghese hebben vakgerichte opleidingen gevolgd, volgen een permanent educatie traject en onderschrijven onze gedragscode.

Om onze kwaliteit verder te waarborgen:

  • hebben onze adviseurs een SEH erkenning
  • zijn onze pensioenadviseurs lid van de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen (NOPD)
  • zijn onze financieel planners gecertificeerd Financieel Planner (FFP)