Pensioen

Vanaf 1 januari 2014 is er eindelijk een AFM vergunningsplicht voor pensioenadviseurs. Hierdoor wordt het kaf van het koren gescheiden en kunnen alleen terzake kundige adviseurs zich nog bezighouden met pensioenadvies. 2013 is een overgangsjaar waarin pensioenadviseurs de gelegenheid krijgen om de vereiste diploma’s te verkrijgen. Omdat de eisen m.b.t. het kennisniveau behoorlijk hoog zijn, is de verwachting dat er vanaf 1 januari 2014 een relatief klein aantal pensioenadviseurs in Nederland overblijven. De pensioenadviseurs van Borghese zijn inmiddels in bezit van alle vereiste vakdiploma’s en staan dan ook ingeschreven bij de AFM als pensioenadviseur. Daarnaast is Borghese ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen, kortweg NOPD.

Het aangesloten zijn bij de NOPD dient erkend te worden als een uiting van deskundigheid en professionaliteit op het terrein van pensioen. De Orde richt zich onder meer op professionalisering van het pensioenkennisgebied, op certificering van de pensioendeskundigen, op positionering én op doorontwikkeling van de professie. Een lid van de NOPD is professioneel bezig met, en binnen het pensioenvakgebied. Dit blijkt onder meer uit het opleidingstraject dat gevolgd is en de minimaal 40 permanente educatiepunten die per jaar verworven dienen te worden. Professionaliteit blijkt ook uit het feit dat een NOPD-lid de gedragscode onderschrijft en zich onderwerpt aan het tuchtrecht. De pensioenspecialisten van Borghese zijn uiteraard lid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen.