Pensioen

Wij adviseren werkgevers over de pensioenvoorzieningen ten behoeve van hun medewerkers. Dat kan gaan over het opzetten van een nieuwe (collectieve) pensioenregeling of het aanpassen en wijzigen van een bestaande regeling. Ook geven wij een second opinion bij pensioenoffertes of verlengingsvoorstellen. Wij hebben ervaring met advisering over pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een (bedrijfstak)pensioenfonds of een levens/pensioenverzekeraar. Rechtsreeks of via een assurantie-intermediair. Ook begeleiden wij u bij de administratie van uw pensioenregeling, ongeacht bij welke uitvoerder de regeling is ondergebracht.

Lees meer

Voor de communicatie over de pensioenregeling kunt u als werkgever eveneens een beroep doen op onze expertise. Wij stellen een uitleg van de pensioenregeling in begrijpelijke taal op, geven collectieve voorlichting door middel van presentaties of houden (periodiek) een pensioenspreekuur voor individuele medewerkers. Ook komt het voor dat (groepen) werknemers bijv. bij de onderhandeling over arbeidsvoorwaarden of bij een ontslagprocedure een beroep doen op onze expertise.

Aan ondernemers en zelfstandigen adviseren wij (evt. in nauw overleg met de accountant of assurantie-intermediair) over oudedags-, overlijdens,- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen.

De pensioenspecialisten van Borghese zijn lid van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen. Dit lidmaatschap is persoonsgebonden. De Nederlandse Orde van Pensioen Deskundigen (NOPD) richt zich op professionalisering van het pensioenkennisgebied, op certificering van de pensioendeskundigen, op positionering én op doorontwikkeling van de professie. Het aangesloten zijn bij de NOPD dient erkend te worden als een uiting van deskundigheid en professionaliteit op het terrein van pensioen.