ZZP

 

Als zelfstandige zonder personeel en freelancer zijn er zeker een aantal risico’s die u waarschijnlijk zelf niet kunt dragen; u kunt langdurig ziek of arbeidsongeschikt worden, of u kunt tijdens een opdracht schade veroorzaken. Veel zelfstandigen starten hun werkzaamheden en denken hierbij in eerste instantie niet direct aan hun verzekeringen. Op zich is dat logisch; als zelfstandige moet men –zeker in deze tijd- op de kosten letten. Vaak worden verzekeringen hierdoor  “vergeten” en dat kan wel eens vervelend uitpakken. Als u ZZP’er of freelancer wordt, neem dan in ieder geval de noodzakelijke basisverzekeringen zoals aansprakelijkheid, eventueel rechtsbijstand en als het even kan ook arbeidsongeschiktheid.

Als ZZP’er of freelancer bent u niet bent verzekerd door een werkgever en u valt niet onder de collectieve werknemersverzekeringen zoals WW, WIA en ZW.

Als onafhankelijke verzekeringsspecialist kunnen wij u adviseren over de meest geschikte verzekeringen voor uw situatie. Wij bieden u de meest optimale mix van prijs & kwaliteit dankzij een uitgekiende selectie aan verzekeraars bij wie we uitstekende voorwaarden specifiek voor ZZP’ers en freelancers hebben kunnen bedingen.

Wilt u meer weten over onze verzekeringen of een voorstel voor een op maat gesneden advies? Dan kunt u contact opnemen met onze verzekeringsspecialist Jasper van der Heide, telefoonnummer (0343) 53 33 39.